Ελληνοκύπριοι (Greek Cypriots)

Tune into this Greek program on 4EB every Wednesday morning, to listen to Eugenia  talking about History of Greek and Cyprus, telling you stories of the Greek Cypriot culture, providing you with community announcements of the Greek community of Brisbane, and play songs according to your requests.

Previous Programs


Current


25 Mar 2020, 10am

25 Mar 2020, 10am Greek Cypriot Wed Program 1000 Stories and History from Greece and Cyprus

18 Mar 2020, 10am

18 Mar 2020, 10am Greek Cypriot Wed Program 1000 Stories and History from Greece and Cyprus

11 Mar 2020, 10am

11 Mar 2020, 10am Greek Cypriot Wed Program 1000 Stories and History from Greece and Cyprus

4 Mar 2020, 10am

4 Mar 2020, 10am Greek Cypriot Wed Program 1000 Stories and History from Greece and Cyprus

Archive


3 Mar 2020, 10am

3 Mar 2020, 10am Greek Greek/Cypriot Programmes

2 Mar 2020, 7pm

2 Mar 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

2 Mar 2020, 10am

2 Mar 2020, 10am Greek Greek/Cypriot Programmes

1 Mar 2020, 7pm

1 Mar 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

29 Feb 2020, 7pm

29 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

29 Feb 2020, 8am

29 Feb 2020, 8am Greek Greek/Cypriot Programmes

28 Feb 2020, 7pm

28 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

28 Feb 2020, 10am

28 Feb 2020, 10am Greek Greek/Cypriot Programmes

27 Feb 2020, 7pm

27 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

27 Feb 2020, 10am

27 Feb 2020, 10am Greek Greek/Cypriot Programmes

26 Feb 2020, 7pm

26 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

26 Feb 2020, 10am

26 Feb 2020, 10am Greek Greek/Cypriot Programmes

25 Feb 2020, 7pm

25 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

25 Feb 2020, 10am

25 Feb 2020, 10am Greek Greek/Cypriot Programmes

24 Feb 2020, 7pm

24 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

24 Feb 2020, 10am

24 Feb 2020, 10am Greek Greek/Cypriot Programmes

23 Feb 2020, 7pm

23 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

22 Feb 2020, 7pm

22 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

22 Feb 2020, 8am

22 Feb 2020, 8am Greek Greek/Cypriot Programmes

21 Feb 2020, 7pm

21 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

21 Feb 2020, 10am

21 Feb 2020, 10am Greek Greek/Cypriot Programmes

20 Feb 2020, 7pm

20 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

20 Feb 2020, 10am

20 Feb 2020, 10am Greek Greek/Cypriot Programmes

19 Feb 2020, 7pm

19 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

19 Feb 2020, 10am

19 Feb 2020, 10am Greek Greek/Cypriot Programmes

18 Feb 2020, 7pm

18 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

18 Feb 2020, 10am

18 Feb 2020, 10am Greek Greek/Cypriot Programmes

17 Feb 2020, 7pm

17 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

17 Feb 2020, 10am

17 Feb 2020, 10am Greek Greek/Cypriot Programmes

16 Feb 2020, 7pm

16 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

15 Feb 2020, 7pm

15 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

15 Feb 2020, 8am

15 Feb 2020, 8am Greek Greek/Cypriot Programmes

14 Feb 2020, 7pm

14 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

14 Feb 2020, 10am

14 Feb 2020, 10am Greek Greek/Cypriot Programmes

13 Feb 2020, 7pm

13 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

13 Feb 2020, 10am

13 Feb 2020, 10am Greek Greek/Cypriot Programmes

12 Feb 2020, 7pm

12 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

12 Feb 2020, 10am

12 Feb 2020, 10am Greek Greek/Cypriot Programmes

11 Feb 2020, 7pm

11 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

11 Feb 2020, 10am

11 Feb 2020, 10am Greek Greek/Cypriot Programmes

10 Feb 2020, 7pm

10 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

10 Feb 2020, 10am

10 Feb 2020, 10am Greek Greek/Cypriot Programmes

9 Feb 2020, 7pm

9 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

8 Feb 2020, 7pm

8 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

8 Feb 2020, 8am

8 Feb 2020, 8am Greek Greek/Cypriot Programmes

7 Feb 2020, 7pm

7 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

7 Feb 2020, 10am

7 Feb 2020, 10am Greek Greek/Cypriot Programmes

6 Feb 2020, 7pm

6 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

6 Feb 2020, 10am

6 Feb 2020, 10am Greek Greek/Cypriot Programmes

5 Feb 2020, 7pm

5 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

5 Feb 2020, 10am

5 Feb 2020, 10am Greek Greek/Cypriot Programmes

4 Feb 2020, 7pm

4 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

4 Feb 2020, 10am

4 Feb 2020, 10am Greek Greek/Cypriot Programmes

3 Feb 2020, 7pm

3 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

3 Feb 2020, 10am

3 Feb 2020, 10am Greek Greek/Cypriot Programmes

2 Feb 2020, 7pm

2 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

1 Feb 2020, 7pm

1 Feb 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

1 Feb 2020, 8am

1 Feb 2020, 8am Greek Greek/Cypriot Programmes

31 Jan 2020, 7pm

31 Jan 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

31 Jan 2020, 10am

31 Jan 2020, 10am Greek Greek/Cypriot Programmes

30 Jan 2020, 7pm

30 Jan 2020, 7pm Greek Greek/Cypriot Programmes

30 Jan 2020, 10am

30 Jan 2020, 10am Greek Greek/Cypriot Programmes